Aftaler om…

 

Kolonibetaling i SFO1:

 

Skolebestyrelsen har fastlagt principper for forældrebetaling i.f.m. børns deltagelse på SFO-koloni.

 

Forældrebetalingen udgør kr. 75 pr. deltagende barn, for hvert påbegyndt døgn.

Beløbet dækker kostudgifter i.f.m. barnets deltagelse i SFO-koloni og betalingen opkræves ved girokort før SFO-koloniens afholdelse.

 

Øvrige udgifter forbundet med SFO-koloni afholdes via SFO’ens budget.

 

Badning i svømmehal og strand:

 

Badning i svømmehal og strand, sker kun når forældre har givet skriftlig tilladelse for deres barn og det ud fra følgende forudsætninger:

 

Badning i svømmehal sker kun, såfremt der er livredder tilstede og mindst en af SFO-medarbejderne (2 medarbejdere pr. børnegruppe) har gyldig bassinprøve i pågældende bassin.

 

Badning på strand sker i henhold til Rådet for Større Badesikkerheds anbefalinger, der kan ses her www.badesikkerhed.dk