SKOLEVEJLEDER/SKOLEVEJLEDNING

Det er UUV – Køge, Ungdommens Uddannelsesvejledning, der forestår vejledningen på Ugle-gårdsskolen.

Det er vejlederens opgave at vejlede og rådgive eleverne i 7.-9. klasse med valg af uddannelse og job, samt i samarbejde med skolen at planlægge erhvervspraktik og introduktionskurser.

På Uglegårdsskolen tilbydes introduktionskurser i 8. klasse og erhvervspraktik i 9. klasse.

Vejlederens første møde med eleverne finder sted i 7. klasse. Der er individuelle samtaler på 8. og 9. klassetrin efter behov.

UUV – Køge har ansat Pernille Knoop til at varetage vejledningen på Uglegårdsskolen. Pernille Knoop har træffetid på Uglegårdsskolen mandag og torsdag kl. 12.00-13.00. Hun kan træffes på 56 18 25 15, mobil 28 79 27 62 eller mail: [email protected]