BEFORDRING TIL OG FRA SKOLE

I henhold til lov om Folkeskolen § 26, stk. 1 er skolen forpligtet til, at sørge for befordring mellem skole og hjem til elever der har længere skolevej end:

2 ½ km i 0.kl. og på 1. – 3. klassetrin,

6 km på 4. – 6. klassetrin,

7 km på 7. – 9. klassetrin,

9 km på 10 klassetrin og

Elever, hvis skolevej der af politiet anses som særlig trafikfarlig bevilges kørsel uanset km.

Såfremt ovenstående er opfyldt kan skolen tilbyde to muligheder for kørsel:

1. Kørsel med Greve-Solrød taxa eller handicap befordring mellem skole og hjem (Ikke SFO)

2. Moviakort som også kan bruges til og fra SFO.

Ovenstående er også gældende til specialklassebørn. Endvidere er der en særlig individuel bevilling.

Sygetransport:

Der kan ydes transport til elever, der er hjemsendt fra hospital og lignende, men som endnu ikke kan klare egen transport til og fra skole. Der rettes henvendelse til skolens kontor. Vær rar at medbringe lægeerklæring eller skadestuens attest.