TILSYN MED ELEVER I FRIKVARTERERNE

I frikvartererne er der tilsyn med eleverne inde i bygningerne, på legepladsen, ved cykelstativerne samt i kanalområdet. Der er tale om et "runderende" tilsyn, så der er ikke tilsyn alle steder altid. Skolen har ikke tilsyn med eleverne på vej til og fra skole.

 

UDGANGSBESTEMMELSER

Skolebestyrelsen har besluttet, at alle elever på 7.-9. klassetrin har tilladelse til at forlade skolen i frikvarterer.