FORÆLDRESAMARBEJDE

Vi ønsker et samarbejde mellem skolen og hjemmene, som:

Skole – hjem samarbejdet tager i alle konkrete samarbejdsområder udgangspunkt i udmøntningen af skolens værdier (se skolens hjemmeside)