ELEVRÅD

Elevrådet vælges blandt eleverne fra 6. til 9. Klasse. Repræsentanterne er afhængigt af hvor mange klasser der er på 6.-9. årgang. Der er en elev pr. klasse. En voksen kontaktperson er tilknyttet elevrådet. Formand og næstformand for elevrådet deltager ved skolebestyrelsesmøder.