ERHVERVSPRAKTIK

Erhvervspraktik er en del af undervisningen på 9. klassetrin. Her udsendes eleverne i et kortere tidsrum (1 arbejdsuge/37 timer) uden for skolen for at opleve den erhvervs- og samfundsorienterende undervisning på en livsnær måde.

Eleverne er i praktikperioden dækket af statens erstatningsordning, som sikrer at personer, der deltager i praktisk erhvervsorientering får samme erstatningsmæssige stilling som de egentlige arbejdstagere i praktikvirksomheden.

Elever på 9. klassetrin dækkes af Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 271 af 11. april 2003.

Udsendelsen i erhvervspraktik gennemføres af skolen i samarbejde med UUV Køge Bugt. Elever/hjem kan selv finde praktikpladser.

Skolen betaler transportudgifterne i forbindelse med erhvervspraktikken og introduktionskurser inden for HT-området. Dog max et alle zoners kort.

I enkelte tilfælde er det muligt for elever at komme i ekstra praktik, enten en praktik, der er blevet tilbudt af en "mester" eller en, som skolen kan tilbyde.