FRITAGELSE FOR SKOLEGANG

Reglerne for planlagt fravær fungerer således, at indehaveren af forældremyndigheden skal ansøge om fritagelse skriftligt til skolens ledelse. Skolen skal i øvrigt via forvaltningen, indberette statistik over sådant elevfravær til de centrale myndigheder.
På Uglegårdsskolen er det for kortere fravær (under 1 uge) klasselæreren, der behandler henvendelsen fra forældrene. Henvendelse om fritagelse for længere perioder (1 uge eller mere) foregår via kontaktbogen eller mail til skolens kontor ([email protected]). Kontoret svarer i kontaktbogen eller på mail, og klasselæreren orienteres.

Generelt er vi af den opfattelse, at fritagelse fra undervisningen bør finde sted så lidt som muligt. En evt. tilladelse vil bygge på en konkret vurdering af bl.a. elevens øvrige fravær. Vi gør i almindelighed opmærksom på, at eleven ikke ved udførelse af evt. skriftlige opgaver under fraværet helt kompenserer for fraværet rent fagligt, og at lærerne ikke har mulighed for at give individuel undervisning for at det forsømte kan indhentes.

Hvis I er i tvivl om jeres barn kan klare et sådant fravær fra skolen, så kontakt klasselæreren.