FRITAGELSE FOR KRISTENDOMSUNDERVISNING

Et barn kan ved skoleårets start efter anmodning fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, når forældrene skriftligt over for skolens leder erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning. Er eleven fyldt 15 år, kan fritagelse kun ske med elevens samtykke.