SKOLEBESTYRELSE

Skolebestyrelsen er i henhold til Folkeskoleloven sammensat af følgende repræsentanter: 7 forældre, 2 medarbejdere, 2 elever, viceskolelederen og skolelederen. Viceskolelederen er sekretær. Elever og medarbejdere vælges for en etårig periode. Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år. Forældrevalgte er tiltrådt d. 1. august i lige år.

Skolebestyrelsens arbejdsområde er defineret i Folkeskoleloven og Solrød Kommunes bestyrelsesvedtægt. Medlemsoversigt og referat af bestyrelsesmøder kan ses på skolens hjemmeside www.uglegaardsskolen.dk.