Telefon:
56182500
 
E-mail:
 

 

 

 

EAN nr.
579 800 783 0991
   

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 7:30-15:15.

Skoleleder:


Jonas Rasmussen, [email protected]

Viceskoleleder:

 
Peter Goth
Udskoling 7.-9. klasse

 

Afdelingsledere:

 
 
Neel Andersen
Indskoling 0.-3. klasse
 
 
Mette Iversen
Mellemtrin 4.-6. klasse
 
Kristine Barsøe Lauritsen
Specialklasser, kompetence- og Modtagecenter
 
Flemming Sørensen  
SFO-leder

Sekretariatsleder:Dorte Zangenberg
Personaleadministration, Økonomi, løn.

 
 
Sekretærer:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fleksjob:

 

 
Tina Kjær
Økonomi, lån af lokaler.
 
 
Lene Frost
Elevadministration, taxakørsel, vikardækning.
 
 
 
Louise Tandrup Andersen
Personaleadministration, økonomi, sociale medier.
 
 
 

Birthe Henriksen