Uglegårdsskolens ordensregler.
 
Vi ønsker:
 • enkle og korte formuleringer, der indeholder positive tilkendegivelser om den retning, vi ønsker for elevadfærden, og som indeholder få men nødvendige forbud
 • et undervisningsmiljø og en omgangsform, der kan give den enkelte (børn og voksne) en følelse af ”jeg kan, jeg dur”, når dagen er til ende
 • ordensregler, der i videst muligt omfang giver plads til de børneaktiviteter, som skolens fysiske inden - og udendørs miljø inspirerer til mulighed for, at personalegruppen omkring den enkelte børnegruppe, f.eks i det enkelte storrum eller i SFO-afdelingerne, kan udforme særlige og også gerne rummelige rammer tilpasset den konkrete børnegruppe
 
Derfor har vi formuleret disse ordensregler:
 
På Uglegårdsskolen:
 
 • skal du vise hensyn til andre
 • opfører du dig fornuftigt
 • taler du ordentligt til andre
 • kender du legereglerne det sted du leger
 • mobber du ikke
 • retter du dig efter de voksne
 • løber du ikke på gangene
 • må ikke forlade skolens matrikel i skoletiden (7.-9. undtaget i pauserne)
 
 
De voksne sørger for:
 • at du kender reglerne
 • at reglerne kan ses tydeligt
 • at skride ind, hvis du taler grimt
 • at forebygge mobning
 • at skride ind hvis du mobber
 • at tale ordentligt
 
 
Ovenstående tiltrådt i skolebestyrelsen november 2008 til ikrafttræden januar 2009.