Herunder ses karakterfordeling og karaktergennemsnit for vores 9. klasser:

Karakterfordeling

Karaktergennemsnit