Den mobile skraldeskole

6M & 6N fik besøg af Nicole fra Vestforbrændingen

Nyhed billede
Eleverne fik et indblik i affaldets verden og en viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet. Hvad sker der med affaldet, når det forlader skraldespanden, og hvordan kan affald blive til ressourcer, der indgår i helt nye sammenhænge - fx hvordan en coladåse kan blive til en ny cykel eller gryde?

Med forskellige aktiviteter fik eleverne indsigt i, hvordan affaldssystemet fungerer, hvad genanvendelse betyder for både miljø, ressourcer og økonomi, og hvorfor det er vigtigt, at vi sorterer vores affald korrekt.
Eleverne sluttede af med en stafet, hvor de i hold skulle sortere forskellige slags affald.
Ingen aktuelle opslag

ARKITEKTUREN